Điểm thưởng dành cho Chí Dung

 1. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 3 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 4. 10
  Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 5. 10
  Thưởng vào: 7/1/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 1
  Thưởng vào: 5/1/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 7. 2
  Thưởng vào: 3/1/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!