Cầu thần tài's Recent Activity

 1. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 2: Đâu Tuần Mạnh Tay Sẽ Chiến Thắng.

  Hôm nay vô sẻi 3C đài Huế, xả xui: 216;969;252;705;132

  22/4/19 lúc 16:43
 2. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Chủ Nhật: Miền Trung Đại Thắng.

  MT 2 đài 32-132

  21/4/19 lúc 16:01
 3. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 6: Đại Thắng Đại Lợi.

  30-230

  19/4/19 lúc 13:06
 4. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 6: Đại Thắng Đại Lợi.

  88 và ba 88. Ko tin lúa ko về

  18/4/19 lúc 23:40
 5. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 5: Phát Tài Phát Lộc.

  Ra đê mà chơi Bác :126::fencing::fencing:

  18/4/19 lúc 16:45
 6. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 5: Phát Tài Phát Lộc.

  Bình-Trị: 52 9-5-2 mà quất. 3 đài 11 quất mạnh. Có lúa

  18/4/19 lúc 08:41
 7. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 4: Giải Vận Đen.

  Hôm nay 2 đài 16-61 ngon đó các bác

  17/4/19 lúc 08:51
 8. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 3: Mở Bát Phát Tài.

  VL

  16/4/19
 9. Cầu thần tài đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 3: Mở Bát Phát Tài.

  Lật thánh. Tui phán 2 nháy đó. Làm chi nhau :126::126::126:

  16/4/19