Điểm thưởng dành cho Caocao1989

 1. 50
  Thưởng vào: 24/5/23

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 5
  Thưởng vào: 12/1/23

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 20
  Thưởng vào: 5/11/22

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 10
  Thưởng vào: 23/8/22

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 5. 15
  Thưởng vào: 8/6/22

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 10
  Thưởng vào: 25/5/22

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 2
  Thưởng vào: 24/5/22

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 1
  Thưởng vào: 24/5/22

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.