Điểm thưởng dành cho canh123ho

 1. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 18/10/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 3. 10
  Thưởng vào: 19/12/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 4. 20
  Thưởng vào: 7/11/17

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 5. 5
  Thưởng vào: 30/10/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 15
  Thưởng vào: 16/10/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 10
  Thưởng vào: 20/9/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 2
  Thưởng vào: 19/9/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 19/9/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.