Điểm thưởng dành cho Cafesua

 1. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 2. 5
  Thưởng vào: 24/2/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 50
  Thưởng vào: 30/12/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 4. 10
  Thưởng vào: 26/12/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  Thưởng vào: 13/4/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 10
  Thưởng vào: 30/3/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 7. 1
  Thưởng vào: 14/3/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.