Điểm thưởng dành cho Bonsicula

 1. 50
  Thưởng vào: 8/4/23

  Thành Viên Trên 2 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 28/11/22

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 3. 10
  Thưởng vào: 6/7/21

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 4. 10
  Thưởng vào: 5/4/21

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  Thưởng vào: 4/4/21

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 4/4/21

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.