Điểm thưởng dành cho bonmat

 1. 100
  Thưởng vào: 19/3/21

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 2. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 4 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 21/3/18

  Thành Viên Trên 3 Năm

 4. 30
  Thưởng vào: 24/8/17

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 5. 20
  Thưởng vào: 15/7/17

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 6. 5
  Thưởng vào: 15/7/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 15
  Thưởng vào: 28/6/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 8. 10
  Thưởng vào: 24/6/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 9. 2
  Thưởng vào: 18/6/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 1
  Thưởng vào: 18/6/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 11. 50
  Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Trên 2 Năm

 12. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 13. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 14. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes