Điểm thưởng dành cho Autowins

 1. 50
  Thưởng vào: 30/9/18

  Thành Viên Trên 4 Năm

 2. 10
  Thưởng vào: 7/6/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 2
  Thưởng vào: 6/6/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 6/6/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 5. 50
  Thưởng vào: 12/2/18

  Thành Viên Trên 3 Năm

 6. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 7. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 8. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 9. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes