Điểm thưởng dành cho _Cơm-Gạo_

  1. 50
    Thưởng vào: 8/1/20

    Thành Viên Trên 1 Năm

    Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes