Điểm thưởng dành cho 00hoanggia03

 1. 50
  Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Trên 3 Năm

 2. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 3. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes