Lô Gan & Lô Tỉ lệ % Miền Bắc

Thảo luận trong 'Phần Mềm Xổ Số - Phát Hiện - Phát Triển' bắt đầu bởi kieuphong_@, 28/1/14.


 1. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài


  [​IMG]
  MIỀN - BẮC
  LÔ GAN

  [​IMG]

  Dành cho Cảm Tử Quân

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/4/15
  Ttc, THANTAI99, cỏ may and 12 others like this.
 2. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 3 : 28 - 01 - 2014
  ====================
  10 - 23 lần ( gan cực đại 22 lần )
  23* - 14 lần (
  gan cực đại 12 lần )
  20 - 12 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  94*- 11 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  32 - 10 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  ====================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14

 3. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 4 : 29 - 01 - 2014
  ====================
  10 - 24 lần ( gan cực đại 22 lần )
  20 - 13 lần (
  gan cực đại 09 lần )
  32 - 11 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  85* - 11 lần
  ( gan cực đại 14 lần )
  52 - 10 lần
  ( gan cực đại 12 lần )
  ====================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!


   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14
 4. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 5 : 30 - 01 - 2014
  ====================
  10 - 25 lần ( gan cực đại 22 lần )
  20 - 14 lần ( gan cực đại 09 lần )
  32 - 12 lần ( gan cực đại 09 lần )
  52 - 11 lần ( gan cực đại 12 lần )
  70 - 10 lần ( gan cực đại 30 lần )
  ====================
  Nhải cho Đồng nó khoái.. !! Nghĩ Tết :banana::banana:


   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14
 5. xosohomnay

  xosohomnay Thần Tài

  XSMB ngày 30.1.2014 đâu có xổ đâu bạn
   

 6. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 2 : 03 - 02 - 2014
  ====================
  10 - 25 lần ( gan cực đại 22 lần )
  20 - 14 lần (
  gan cực đại 09 lần )
  32 - 12 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  52 - 11 lần
  ( gan cực đại 12 lần )
  70* - 10 lần
  ( gan cực đại 30 lần )
  03 - 09 lần ( gan cực đại 12 lần )
  60 - 09 lần (
  gan cực đại 11 lần )
  61* - 09 lần
  ( gan cực đại 11 lần )
  93* - 09 lần
  ( gan cực đại 23 lần )
  49 - 09 lần
  ( gan cực đại 08 lần )
  ====================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!


   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14
 7. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 3 : 04 - 02 - 2014
  ====================
  10 - 30 lần ( gan cực đại 22 lần )
  20 - 19 lần (
  gan cực đại 09 lần )
  32 - 17 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  52 - 16 lần
  ( gan cực đại 12 lần )
  03 - 14 lần ( gan cực đại 12 lần )
  60* - 14 lần (
  gan cực đại 11 lần )
  49* - 13 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  18 - 12 lần
  ( gan cực đại 08 lần )
  48 - 12 lần
  ( gan cực đại 23 lần )
  [SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]05[SIZE=2] - 11 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]gan cực đại 26 lần )
  [/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE]
  ====================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!


   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14
 8. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 4 : 05 - 02 - 2014
  =================
  10** - 31 lần ( gan cực đại 22 lần )
  20 - 20 lần (
  gan cực đại 09 lần )
  32* - 18 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  52* - 17 lần
  ( gan cực đại 12 lần )
  03** - 15 lần ( gan cực đại 12 lần )
  18 - 13 lần (
  gan cực đại 08 lần )
  48 - 13 lần
  ( gan cực đải 23 lần )
  05 - 12 lần
  ( gan cực đại 26 lần )
  04 - 12 lần
  ( gan cực đại 16 lần )
  [FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][COLOR=Red][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]30[SIZE=2] - 12 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][COLOR=Red][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]gan cực đại 06 lần )
  [/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT]
  ====================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!


   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14
 9. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 5 : 06 - 02 - 2014
  =================

  20 - 21 lần ( gan cực đại 22 lần )
  18 - 14 lần (
  gan cực đại 09 lần )
  48 - 14 lần
  ( gan cực đại 09 lần )
  05 - 13 lần
  ( gan cực đại 12 lần )
  04 - 15 lần ( gan cực đại 12 lần )
  30- 13 lần (
  gan cực đại 08 lần )
  53 - 13 lần
  ( gan cực đải 23 lần )
  56 - 12 lần
  ( gan cực đại 26 lần )
  76 - 12 lần
  ( gan cực đại 16 lần )
  [SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][COLOR=Red]92[/COLOR][SIZE=2] - 11 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đạ[/COLOR]i 06 lần )
  [/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE]
  ====================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14
 10. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 6 : 07 - 02 - 2014
  =================

  20 - 22 lần ( gan cực đại 09 lần )
  48 - 15 lần (
  gan cực đại 23 lần )
  05 - 14 lần ( gan cực đại 26 lần )
  04 - 14 lần ( gan cực đại 16 lần )
  56- 13 lần (
  gan cực đại 10 lần )
  76 - 13 lần
  ( gan cực đải 07 lần )
  11 - 11 lần
  ( gan cực đại 15 lần )
  51 - 11 lần
  ( gan cực đại 23 lần )
  [SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][COLOR=Red]84[/COLOR][SIZE=2] - 11 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 11 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4]89[SIZE=2] - 11 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 23 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE]
  ====================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/14
 11. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  Thứ 7 : 08 - 02 - 2014
  =================

  20 - 23 lần ( gan cực đại 09 lần )
  05 - 15 lần ( gan cực đại 26 lần )
  04 - 15 lần ( gan cực đại 16 lần )
  76 - 14 lần ( gan cực đải 07 lần )
  11 - 12 lần
  ( gan cực đại 15 lần )
  51 - 12 lần
  ( gan cực đại 23 lần )
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4]89[SIZE=2] - 12 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 23 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][COLOR=Red]01**[/COLOR][SIZE=2][COLOR=Red][/COLOR] - 11 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 07 lần )[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4]08[SIZE=2] - 11 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 18 lần )[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][COLOR=Red]45***[/COLOR][SIZE=2] - 11 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 11 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  ===================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!

   
  Chỉnh sửa cuối: 9/2/14
  Vinhak, Miss Cool, Cà Rem and 2 others like this.
 12. thienlongbatbo

  thienlongbatbo Thần Tài

  ban oi, choi lo dan theo lo gan nay co hieu qua k ban. Thanks
   
  Vinhak, Cà Rem, Zin84 and 1 other person like this.
 13. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  CN : 09 - 02 - 2014
  =================

  20 - 24 lần ( gan cực đại 09 lần )
  05** - 16 lần ( gan cực đại 26 lần )
  04 - 16 lần ( gan cực đại 16 lần )
  76 - 15 lần ( gan cực đải 07 lần )
  11 - 13 lần
  ( gan cực đại 15 lần )
  51 - 13 lần
  ( gan cực đại 23 lần )
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4]89[SIZE=2] - 13 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 23 lần )[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]
  08[SIZE=2] - 12 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]gan cực đại 18 lần )[/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE]

  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]46[SIZE=2] - 12 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 09 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]77[SIZE=2] - 12 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 25 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  ===================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/2/14
  Vinhak, Miss Cool, Cà Rem and 2 others like this.
 14. thienlongbatbo

  thienlongbatbo Thần Tài

  Cam on ban nhe. Chac ban cg nghien phim kiem hiep day. Co tan thien long bat bo 2014 rui do ban .
   
  Vinhak and Cà Rem like this.
 15. kieuphong_@

  kieuphong_@ Thần Tài

  T2 : 10 - 02 - 2014
  =================

  20 - 25 lần ( gan cực đại 09 lần )
  04 - 17 lần ( gan cực đại 16 lần )
  76 - 16 lần ( gan cực đải 07 lần )
  11 - 14 lần
  ( gan cực đại 15 lần )
  51 - 14 lần
  ( gan cực đại 23 lần )
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4]89[SIZE=2] - 14 lần [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][COLOR:DarkSlateGray][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 23 lần )[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]
  08[SIZE=2] - 13 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]gan cực đại 18 lần )[/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE]

  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]46[SIZE=2] - 13 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 09 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]77[SIZE=2] - 13 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 25 lần )[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4]80[SIZE=2] - 12 lần [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2]( [/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][FONT=Arial Narrow][SIZE=4][SIZE=2][COLOR:DarkSlateGray]gan cực đại 14 lần )
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  ===================
  :banana::banana: Nhải cho Đồng nó khoái.. !!
   
  Vinhak, Miss Cool and Cà Rem like this.

Chia sẻ trang này