Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thần sầu 77

 1. Takoyaki
  Takoyaki
  Ăn ko ? Đủ kìa
  3/4/24
  Thần sầu 77 thích bài này.
 2. Thần sầu 77
  Thần sầu 77
  Được mỗi 1 ki 68
  3/4/24
 3. Thần sầu 77
  Thần sầu 77
  Đá 3 mà ko có 68. Có nữa là ngon rồi
  3/4/24
  Takoyaki thích bài này.
 4. Takoyaki
  Takoyaki
  68 đài cuối mà sao ko có
  3/4/24
  Thần sầu 77 thích bài này.
 5. Thần sầu 77
  Thần sầu 77
  Thì được 1 ki mà. MT sao huynh
  3/4/24
  Takoyaki thích bài này.
 6. Takoyaki
  Takoyaki
  28.68.78.88 đủ hét luôn
  3/4/24
  Thần sầu 77 thích bài này.
 7. Takoyaki
  Takoyaki
  Mt 66 33 lô + đá
  3/4/24
  Thần sầu 77 thích bài này.
 8. Thần sầu 77
  Thần sầu 77
  Làm lại 68 ko huynh
  3/4/24
  Takoyaki thích bài này.
 9. Thần sầu 77
  Thần sầu 77
  Mình đá chéo ko được. Nằm xhung 1 đài thì mới trúng huynh
  3/4/24
  Takoyaki thích bài này.