Awards: zqhondaloverm

 1. Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

  Trophy points: 100

 2. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 5. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 6. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10