Điểm thưởng dành cho tinhtrieuan

 1. 50
  Thưởng vào: 7/3/19

  Thành Viên Trên 4 Năm

 2. 3
  Thưởng vào: 30/11/18

  Bảo Mật Tài Khoản

  Cảm ơn bạn đã xác minh tài khoản bảo mật 2 bước.

 3. 50
  Thưởng vào: 30/11/18

  Thành Viên Trên 3 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Trên 2 Năm

 5. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 6. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 7. 2
  Thưởng vào: 20/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 5
  Thưởng vào: 20/5/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 9. 1
  Thưởng vào: 20/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.