Awards: tienlaphudu_@

 1. Thưởng vào: 6/10/20

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

  Trophy points: 100

 2. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 5. Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 6. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 7. Thưởng vào: 27/5/23

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 8. Thưởng vào: 6/10/20

  Bảo Mật Tài Khoản

  Cảm ơn bạn đã xác minh tài khoản bảo mật 2 bước.

  Trophy points: 3

 9. Thưởng vào: 26/5/23

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 10. Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Trophy points: 1

 11. Thưởng vào: 26/5/23

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1