Redrose's Recent Activity

 1. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 4: Vui Vẻ Lượn Tiền.

  Đúng đài ĐN. Lọt khe e 790. Ko thì giàu rồi hihiii

  19/2/20 lúc 16:35
 2. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 4: Vui Vẻ Lượn Tiền.

  Bao ĐN, lót CT

  19/2/20 lúc 16:07
 3. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 4: Vui Vẻ Lượn Tiền.

  Zây l 90 390, 490, 590, 690 890

  19/2/20 lúc 15:34
 4. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 3: Thứ 3 Tiền Vào.

  23,32,26,62,40

  18/2/20 lúc 18:02
 5. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 3: Miền Nam Chiến Thắng.

  61, 64, 24, 42, 05

  18/2/20 lúc 09:55
 6. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} C Nhật: Rực Rỡ Đầu Năm.

  27,40,70,60,13

  16/2/20 lúc 12:12
 7. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 7: Lần Đầu Mở Bát.

  Mở bát ko đưa hình đep lên. Mà đưa con mèo con bọ đen thui lật ngửa. Chơi số mà ko biết dị đoan thì thua tụt quần. Bực mình :115:

  15/2/20 lúc 16:43
 8. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 7: Lần Đầu Mở Bát.

  00,16,35,75,44

  15/2/20 lúc 15:53
 9. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 6: Valentime.

  Có coffee rùu pà koan uii

  14/2/20 lúc 16:35
 10. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 6: Valentime.

  13, 82, 19, 99, 88 BD, lót VL

  14/2/20 lúc 16:01
 11. Redrose đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 5: Chúc Ace D Đàn Máy Mắn.

  TN 81

  13/2/20