Awards: .phanhoa079

 1. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 5. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 6. Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

  Trophy points: 2