Awards: ngoc yen

 1. Thưởng vào: 3/5/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 1/8/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 3. Thưởng vào: 24/10/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 4. Thưởng vào: 23/10/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1