Awards: Long tk

 1. Thưởng vào: 21/8/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 20/11/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 3. Thưởng vào: 27/9/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 4. Thưởng vào: 27/9/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1