Điểm thưởng dành cho Anhthu1907

 1. 70
  Thưởng vào: 14/4/19

  Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

 2. 50
  Thưởng vào: 27/11/18

  Thành Viên Trên 2 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 27/11/17

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 4. 50
  Thưởng vào: 18/11/17

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 5. 20
  Thưởng vào: 18/11/17

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 6. 50
  Thưởng vào: 18/8/17

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

 7. 50
  Thưởng vào: 27/3/17

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 8. 10
  Thưởng vào: 26/2/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 9. 10
  Thưởng vào: 15/12/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 10. 50
  Thưởng vào: 13/12/16

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 11. 30
  Thưởng vào: 5/12/16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 12. 5
  Thưởng vào: 1/12/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 13. 20
  Thưởng vào: 29/11/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 14. 15
  Thưởng vào: 28/11/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 15. 10
  Thưởng vào: 27/11/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 16. 2
  Thưởng vào: 26/11/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 17. 1
  Thưởng vào: 26/11/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.