Hoa Anh Túc

Triệu phú gốc Việt thành công nhờ "biến rác thành tiền" | Một doanh nhân người Việt tại California vươn lên trở thành triệu phú nhờ trứng gà, trứng vị

Một doanh nhân người Việt tại California vươn lên trở thành triệu phú nhờ trứng gà, trứng vịt, và giờ đây là cả cây mía. Bí quyết của ông rất đơn giản,...

Hoa Anh Túc, 25/9/23
Nguyen_Anh_Tai thích bài này.