Vitosa

Công đoạn thử áp suất và kiểm tra sự rò rỉ sau khi hàn của bồn nước nóng năng lượng mặt trời Vitosa - YouTube

Công đoạn thử áp suất và kiểm tra sự rò rỉ sau khi hàn của bồn nước nóng năng lượng mặt trời Vitosa.Đây là công đoạn rất quan trọng, sau khi hàn, đảm bảo độ ...

Vitosa, 16/3/23